Thôn Trung - Xã Liên Trung - Huyện Đan Phượng - TP Hà Nội
mnlientrung@hanoiedu.vn
02433255393
Chi bộ trường MN Liên Trung tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 Ngày: 23/08/2022 9:39:36 SA.

Chi bộ trường MN Liên Trung tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Chiều ngày 09/8/2022, Chi bộ Trường Mầm non Liên Trung tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Xem thêm
1