Thôn Trung - Xã Liên Trung - Huyện Đan Phượng - TP Hà Nội
mnlientrung@hanoiedu.vn
02433255393

CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON LIÊN TRUNG HƯỚNG DẪN ĐẢNG VIÊN CÀI ĐẶT SỔ TAY ĐIỆN TỬ ĐẢNG VIÊN

Căn cứ Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 22/12/2022 của Thành ủy Hà Nội về triển khai và ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. Căn cứ chỉ đạo của Đảng ủy xã Liên Trung tại Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” ngày 08/3/2023.
Ngày 09/3/2023, chi bộ trường Mầm non Liên Trung đã tổ chức hướng dẫn cho đảng viên trong chi bộ cài đặt “Sổ tay điện tử” Đảng viên.
Phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” triển khai trong toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội, được sử dụng rộng rãi trên các thiết bị di động và các trình duyệt trên các website thông dụng, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của thành phố, Trung ương; là kênh thông tin chính thống, quan trọng của Đảng bộ thành phố để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của thành phố; tổng hợp, cung cấp tin tức từ các kênh thông tin của Đảng, Nhà nước tới đông đảo đảng viên, quần chúng nhân dân. Đồng thời, là công cụ quan trọng để nắm bắt, quản lý chặt chẽ hoạt động của đảng viên.
Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi hướng dẫn: