Thôn Trung - Xã Liên Trung - Huyện Đan Phượng - TP Hà Nội
mnlientrung@hanoiedu.vn
02433255393

“Học bằng chơi, chơi mà học” giúp trẻ học tốt hơn./.

 Hoạt động làm quen với toán trong phát triển nhận thức là hoạt động giúp trẻ nhận biết: Tập hợp, số lượng, chữ số, sổ thứ tự và đếm, so sánh,sắp xếp theo quy tắc, đo lường, hình dạng, định hướng không gian và định hướng thời gian. Đặc biệt hoạt động làm quen với toán đối với trẻ mẫu giáo lớn là rất quan trọng gắn liền với sự phát triển toàn diện ở trẻ và tiền để cho trẻ chuẩn bị bước vào lớp 1.
  Hoạt động cho trẻ làm quen với toán nói riêng là những hoạt động mang tính cứng nhắc, khô khan. Vì vậy, để đạt được hiệu quả trong việc hình thành các biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non đòi hỏi phải có biện pháp đổi mới, sáng tạo, linh hoạt hình thức tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen với toán. Làm thế nào để cho trẻ tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên, không bị gò ép, phù hợp với nhận thức và đặc điểm tâm sinh lý của trẻ ở lứa tuổi 5-6 tuổi là vấn đề vô cùng quan trọng. Đặc điểm nhận thức của trẻ 5-6 tuổi là nhận thức bằng cảm tính, tư duy trực quan hình tượng là chủ yếu, vì vậy trẻ nhận biết các biểu tượng sơ đẳng về toán thông qua hoạt động học và nhờ vào sự tham gia của các giác quan: Mắt nhìn, tai nghe, tay cầm, nắm  để nhận xét, giải thích.
              Một trong những nội dung quan trọng của việc cho trẻ làm quen với toán là hình thành biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm. Ngoài việc tổ chức các hoạt động trong giờ học để nhằm giúp trẻ nhận biết được số lượng, chữ số, số thứ tự trong phạm vi 10 và đếm thành thạo trong phạm vi 10. Đếm theo khả năng. Giáo viên luôn tìm tỏi, nghiên cứu và đổi mới các hình thức tổ chức tổ chức các trò chơi giúp trẻ làm quen với số và phép đếm ở các hoạt động khác. Thông qua các trò chơi trẻ lĩnh hội được những kiến thức sơ đẳng về số lượng, số thứ tự, phép đếm… bên cạnh đó trẻ phát triển về thể lực, kĩ năng hợp tác với bạn, tố chất nhanh nhẹn khéo léo.
Nhận thức được tầm quan trọng đó Trường mầm non Liên Trung nói chung và lớp 5TA1 nói riêng đã tổ chức một số trò chơi giúp trẻ nhận biết số lượng, số thứ tự, phép đếm trong phạm vi 6.
             Bằng những hình thức tổ chức các trò chơi linh hoạt, không áp đặt, thay đổi nhiều hình thức chơi phong phú “học bằng chơi, chơi mà học” trẻ vô cùng hứng thú và  thích học toán hơn và  đạt kết quả mong đợi như mục tiêu cô giáo đã đề ra. Giúp trẻ mạnh dạn, tự tin và lĩnh hội tốt những kiến thức vững vàng bước vào lớp 1.
            Dưới đây là một số hình ảnh trẻ tham gia các trò chơi làm quen với toán tại lớp mẫu giáo  5TA1

           
 Tác giả: MN Liên Trung