Thôn Trung - Xã Liên Trung - Huyện Đan Phượng - TP Hà Nội
mnlientrung@hanoiedu.vn
02433255393

Chi bộ Trường mầm non Liên Trung tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Chi bộ bốn tốt"

Thực hiện Kế hoạch số 54-KH/ĐU, ngàỵ 20/9/2023 của Đảng ủy xã Liên Trung về thực hiện xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt” trên địa bàn ; Chi bộ trường mầm non Liên Trung thống nhất ban hành Nghị quyết chuyên đề thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng viên 4 tốt”
Chiều ngày 03/4/2023 chi bộ trường mầm non Liên Trung tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Chi bộ 4 tốt”.
Nội dung của chuyên đề: Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt.
Về dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Quý Liễu – Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Đan Phượng. Đồng chí Hoàng Thị Vân – Bí thư chi đoàn xã – Đảng ủy viên phụ trách chi bộ.
Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Thị Hương – Bí thư chi bộ triển khai nội dung Nghị Quyết “Chi bộ bốn tốt” Hội nghị đã tiến hành tổ chức thảo luận lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí Đảng viên tham gia đóng góp bổ sung ý kiến cho Nghị Quyết. Các đồng chí đảng viên đã phát huy tính dân chủ trong sinh hoạt tham gia phát biểu đóng góp ý kiến để hoàn thiện chuyên đề
Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các đảng viên đồng chí Bí thư chi bộ đã cảm ơn và tiếp thu các ý kiến tham gia thảo luận và phân tích, làm rõ hơn một số nội dung phấn đấu đạt Chi bộ 4 tốt và quán triệt thực hiện đối với mỗi cá nhân đảng viên và toàn chi bộ trong thời gian tiếp theo.
Dưới đây là 1 số h/a của buổi sinh hoạt chuyên đề “Chi bộ bốn tốt”


Tác giả: Trường MN Liên Trung