Thôn Trung - Xã Liên Trung - Huyện Đan Phượng - TP Hà Nội
mnlientrung@hanoiedu.vn
02433255393

ĐƯỜNG DÂY NONG

Đường dây nóng của trường mầm non Liên Trung:
Hiệu trưởng: 0978.565.328