Thôn Trung - Xã Liên Trung - Huyện Đan Phượng - TP Hà Nội
mnlientrung@hanoiedu.vn
02433255393

thông báo đóng tiền học tháng 10/2023

trường mầm non LIên Trung thông báo lịch thu tiền học tháng 10/2023
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐAN PHƯỢNG
TRƯỜNG MẦM NON LIÊN TRUNGTHÔNG BÁO

Kính gửi: Quý phụ huynh
Từ ngày 02/12 đến ngày 15/12/2023 Nhà trường tiến hành thu tiền ăn của trẻ (Có danh sách chi tiết kèm theo)
Kính đề nghị phụ huynh đến nộp tiền tại phòng Hành chính tầng 1 hoặc có thể chuyển khoản qua tài khoản của nhà trường:
Tên chủ tài khoản: Trường MN Liên Trung
Số tài khoản: 2211201013411
Ngân hàng: Agribank chi nhánh Tây Đô – Đan Phượng
Nội dung chuyển khoản: Tên lớp - Họ tên trẻ - Nội dung
(VD: 4TB1 Nguyen văn A nop tien thang 12)
Kính mong phụ huynh thực hiện tốt thông báo trên để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Trân trọng cảm ơn!

                                                           BAN GIÁM HIỆU
Tải bản gốc: Tại đây!