Thôn Trung - Xã Liên Trung - Huyện Đan Phượng - TP Hà Nội
mnlientrung@hanoiedu.vn
02433255393

TRƯỜNG MẦM NON LIÊN TRUNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023 - 2024

Thực hiện công văn hướng dẫn của Liên đoàn lao động huyện Đan Phượng về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm học 2023-2024. Sáng ngày 02/10/2023, trường Mầm non Liên Trung long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm học 2023-2024.
Tham dự Hội nghị có đầy đủ các đồng chí cán bộ, giáo viên nhân viên của nhà trường. Hội nghị đã được nghe: Báo cáo kết quả đạt được của nhà trường năm học 2022 - 2023 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2022-2023 của Công đôàn nhà trường; Báo cáo tổng kết của Ban thanh tra nhân dân năm học 2022 - 2023
Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Hương – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng thay mặt nhà trường đọc bản báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu và thực hiện dân chủ trong cơ quan.

Đ/c Nguyễn Thị Hương - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng thay mặt nhà trường đọc bản báo cáo
Sau khi được nghe trình bày các dự thảo báo cáo, Hội nghị có nhiều ý kiến tham gia thảo luận đóng góp của CB,CC,VC cho các bản dự thảo báo cáo, kế hoạch. Đồng chí Nguyễn Thị Hương - Hiệu trưởng nhà trường, thay mặt cho các đồng chí trong Ban giám hiệu nhà trường lên tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí GV,NV đã phát biểu trong hội nghịCác đ/c Giáo viên - Nhân viên phát biểu ý kiến tại hội nghị

Hội nghị đã bầu ra 3 đồng chí trong ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới 2023-2025
Tại Hội nghị Công đoàn nhà Trường MN Liên Trung phát động phong trào thi đua trong năm học 2023-2024

Hội nghị đã đi đến thống nhất cao trong cán bộ, giáo viên, nhân viên về các nội dung đã thông qua trong hội nghị.
Tác giả: MN Liên Trung