Thôn Trung - Xã Liên Trung - Huyện Đan Phượng - TP Hà Nội
mnlientrung@hanoiedu.vn
02433255393

Ý nghĩa của hoạt động làm quen chữ viết dành cho các bạn lớp mẫu giáo 5-6 tuổi Trường mầm non Liên Trung

Hoạt động làm quen chữ viết có ý nghĩa rất quan trọng trong giáo dục nhằm phát triển toàn diện cho trẻ về mọi mặt, như: Đức - trí - thể - mĩ. Đặc biệt hoạt động làm quen chữ viết giúp trẻ phát triển ngôn ngữ. Mục đích của việc cho trẻ làm quen với chữ viết không chỉ nhằm giúp trẻ nhận biết được các mặt chữ cái để phát âm chính xác khi nói mà còn tạo cho trẻ hứng thú học tiếng mẹ đẻ, làm tiền đề cho trẻ thích ứng với việc tập đọc, tập viết ở lớp 1.
Thông qua việc làm quen với chữ viết, vốn từ của trẻ được nâng cao, khi làm quen với chữ, trẻ không chỉ làm quen với các chữ ở dạng tồn tại tự nhiên của chữ viết mà các chữ đó được gắn vào các từ, thông qua các đối tượng cụ thể, các từ đó có các âm là các chữ cái đã học, nhằm rèn luyện cách phát âm cho trẻ.
Trong quá trình dạy trẻ hoạt động làm quen với chữ viết phải dạy trẻ nhận biết và phát âm chính xác các chữ cái để trẻ phát triển ngôn ngữ, phát âm rành mạch, rõ ràng, nhằm rèn luyện và phát triển ở trẻ các kỹ năng nghe, nói cần thiết để giao tiếp với mọi người xung quanh.
Cho trẻ làm quen chữ viết còn kích thích, phát triển tư duy, thể hiện ở chỗ trẻ xác định được tính chất đặc điểm của chữ đó bằng cách tìm kiếm các từ, tiếng thông qua các đồ vật. Ngoài ra, trong quá trình cho trẻ làm quen với chữ không chỉ thông qua hoạt động Làm quen chữ viết mà cô lồng ghép tích hợp vào các hoạt động như: Thơ, truyện, đồng dao, ca dao... và đặc biệt là các trò chơi với chữ cái giúp trẻ phát triển các giác quan, kỹ năng nói cho trẻ. Làm quen chữ viết giúp trẻ nói được nhiều hơn, đủ câu, đủ nghĩa, điều đó tác động đến quá trình tư duy của trẻ, qua đó phát triển ở trẻ khả năng nhận biết và phát âm chính xác các chữ cái một cách tốt nhất. Cho trẻ làm quen chữ viết còn giúp trẻ hình thành và rèn luyện một số kỹ năng như cầm bút, cầm sách, mở từng trang sách, tư thế ngồi khi tô biết tô đúng các nét chấm mờ để tạo thành chữ cái.... Nhờ vậy, trẻ được hình thành một số kỹ năng cần thiết cho việc học Tiếng Việt ở lớp Một.
Sau đây là một số hình ảnh các bé lớp A2 trong HĐ làm quan chữ cái e-ê:

Tác giả: MN Liên Trung