Thôn Trung - Xã Liên Trung - Huyện Đan Phượng - TP Hà Nội
mnlientrung@hanoiedu.vn
02433255393

Trường Mầm non Liên Trung tuyển sinh năm học 2021-2022

Trường mầm non Liên Trung tuyển sinh năm học 2021-2022
      
Thời gian tuyển sinh: 
      Tuyển sinh trực tuyến: Từ 15/7/2021 đến 17/7/2021 (Với trẻ sinh năm 2016)
     Tuyển sinh trực tiếp: Từ 23/7/2021 đến 28/7/2021 cho tất cả các độ tuổi
     Địa điểm: Trường mầm non Liên Trung - Thôn Trung 2 - xã Liên Trung - Huyện Đan Phượng - TP. Hà Nội
     Điện thoại: 0243.255.393

Chỉ tiêu tuyển sinh: 146 trẻ
+ Trẻ sinh năm 2019 và 2020: 57 cháu
+ Trẻ sinh năm 2018: 57 cháu
+ Trẻ sinh năm 2017: 18 cháu
+ Trẻ sinh năm 2016: 14 cháu
      Hình thức tuyển sinh:
+ Tuyển sinh trực tuyến đối với trẻ sinh năm 2016 CMHS truy cập trang: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn
+ Tuyển sinh trực tiếp đối với trẻ sinh năm 2017, 2018, 2019, 2020 (Tiếp nhận đối chiếu hồ sơ của trẻ 2016 phụ huynh đã đăng ký trực tuyến)