Thôn Trung - Xã Liên Trung - Huyện Đan Phượng - TP Hà Nội
mnlientrung@hanoiedu.vn
02433255393

Công văn số 1656/UBND-GDĐT hướng dẫn thu chi năm học 2023-2024

Công văn hướng dẫn công tác quản lý thu chi năm năm học 2023-2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Đan Phượng
Tải file gốc: tại đây